*Sweetstory*: Breastfeeding&Parenting Tips ©

Parenting & Breastfeeding Blog:MEMARTABATKAN PENYUSUAN SUSU IBU

Pengilang dan Pengedar Produk Tersenarai hendaklah:
4.1 akur dan mematuhi Tata Etika ini dan berpegang kepada etika profesional dan pemasaran
serta peraturan tingkah laku yang ditetapkan berkaitan semua urusan di dalam sistem
penjagaan kesihatan, pusat jualan, pusat jagaan kanak-kanak dan komuniti.

4.2 memastikan supaya kakitangan syarikat yang

4.3 tidak memasarkan, menggalakkan atau mengiklankan produk-produk tersenarai dalam
cara yang boleh:
a. mencabar atau memperkecilkan keunggulan atau kelebihan susu ibu.
b. bersaing dengan apa jua cara dengan susu ibu.

4.4 tidak memberikan sampel, bekalan atau cenderahati berupa produk-produk tersenarai.
Walau bagaimanapun, sampel produk tersenarai boleh diberikan kepada profesional
kesihatan untuk tujuan menjalankan penyelidikan, dengan kelulusan jawatankuasa
penyelidikan yang berkaitan.. Penglibatan pengilang dan pengedar dalam sesuatu
penyelidikan perlu diisytiharkan.

4.5 tidak memberikan sebarang bahan pendidikan atau promosi berkaitan penjagaan ibu
dan anak serta pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil bagi tujuan mempromosikan
produk-produk tersenarai. Ini termasuk, di antara yang lain, buku rekod bayi, carta
pertumbuhan, kalendar, alatulis, alat penjagaan kesihatan dan pemberian dalam bentuk
lain kepada profesional kesihatan, anggota kesihatan, ibu hamil, ibubapa kepada bayi
dan kanak-kanak kecil serta ahli keluarga yang lain untuk tujuan mempromosikan produk
tersenarai. Bersandar kepada Artikel 6, bahan-bahan saintifik dan faktual berkaitan
produk-produk tersenarai boleh diberikan kepada profesional kesihatan.

4.6 tidak mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tersenarai di dalam sistem
penjagaan kesihatan, pusat jagaan kanak-kanak, pusat jualan serta media massa.

4.7 tidak mendermakan produk-produk tersenarai kecuali kepada badan-badan amal
(contoh: rumah anak yatim) dan dalam keadaan krisis, kecemasan serta bencana
alam. Penderma hendaklah memastikan bahawa bekalan diteruskan selagi bayi
memerlukannya. Penderma juga hendaklah mendapatkan maklumat mengenai
keadaan sanitasi serta kebersihan kawasan di mana penerima derma bermastautin
sebelum menghulurkan derma.

4.8 tidak membekalkan produk tersenarai pada harga di bawah 80% daripada harga
pasaran yang disyorkan kepada profesional kesihatan anggota kesihatan dan sistem
penjagaan kesihatan.

4.9 tidak menjalankan sebarang aktiviti yang melibatkan bayi dan kanak-kanak kecil, wanita
hamil dan ibu kepada bayi atau kanak-kanak kecil bagi tujuan mempromosikan produk
tersenarai.

4.10 tidak terlibat dalam pertunjukan bayi ( bagi bayi berumur 0-36 bulan) dalam apa jua cara
sekalipun.

4.11 memastikan bahawa ganjaran kakitangan syarikat adalah tetap dan dikawal, dan tidak
berkaitan sama sekali dengan jualan produk-produk tersenarai.

4.12 tidak memberikan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, sebarang insentif
dalam bentuk tunai atau barangan kepada profesional dan anggota kesihatan, pusat
jualan dan pusat jagaan kanak-kanak bagi tujuan mempromosi produk tersenarai

4.13 tidak mendapatkan, secara langsung atau tidak, maklumat peribadi bayi dan kanakkanak
kecil, wanita hamil serta ibu–ibu kepada bayi dan kanak-kanak kecil dari sebarang
sumber bagi tujuan mempromosikan produk-produk tersenarai.

4.14 tidak membenarkan kakitangan syarikat :
a. berhubung , sama ada secara langsung atau tidak, dengan wanita hamil, ibubapa
kepada bayi dan kanak-kanak kecil, ahli-ahli keluarga mereka serta pengasuh
kanak-kanak bagi tujuan mempromosikan produk-produk tersenarai.
b. menjalankan aktiviti pendidikan yang berkaitan dengan pemakanan bayi.
c. menjalankan aktiviti promosi yang berkaitan dengan produk-produk tersenarai di
pusat jagaan kanak-kanak.
Pengilang dan pengedar produk boleh dibenarkan menjawab pertanyaan serta
melakukan penyiasatan ke atas aduan-aduan terperinci mengenai penggunaan produkproduk
keluaran mereka.

4.15 tidak membenarkan kakitangan syarikat memakai pakaian seragam yang serupa
dengan profesional atau anggota kesihatan, kecuali di premis syarikat tersebut

4.16 tidak mempamerkan produk-produk tersenarai di majlis–majlis umum termasuk
pertunjukan perdagangan, persidangan, seminar, pameran atau forum lain yang
seumpamanya.

4.17 tidak memberi sebarang perkhidmatan keibuan secara langsung atau tidak langsung,
bagi tujuan mempromosi produk-produk tersenarai.

Profesional Kesihatan serta Anggota Kesihatan hendaklah:
5.1 menggalakkan serta menyokong semua ibu supaya menyusukan bayi mereka dengan
susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama selepas kelahiran bayi, dan meneruskan
penyusuan susu ibu sehingga 2 tahun, di samping memberi makanan pelengkap.

5.2 mengesyorkan supaya persediaan untuk menyusu dengan susu ibu bermula sewaktu
hamil dan pengurusan penyusuan susu ibu dimulakan sebaik sahaja selepas bersalin.

5.3 akur dan mematuhi Tata Etika ini, serta etika profesional dan peraturan kelakuan yang
ditetapkan dalam semua hubungan dengan pengilang dan pengedar.

5.4 tidak menerima sebarang produk tersenarai, penajaan atau insentif dalam bentuk tunai
atau barangan daripada pengilang dan pengedar.

5.5 tidak meminta mahupun menerima sampel, pemberian cenderahati ataupun bekalan
produk tersenarai untuk diri sendiri ataupun untuk pengedaran semula kepada
wanita hamil, ibubapa bayi dan kanak-kanak kecil dan ahli keluarga mereka. Walau
bagaimanapun, penerimaan produk-produk tersenarai oleh profesional kesihatan untuk
tujuan penyelidikan adalah dibenarkan, tertakluk kepada kelulusan jawatankuasa
penyelidikan tertentu.

5.6 tidak membeli produk tersenarai pada harga di bawah 80% daripada harga pasaran
yang disyorkan.

5.7 tidak menerima sebarang bahan pendidikan atau promosi yang berkaitan dengan
penjagaan ibu dan anak termasuk, di antara yang lain, buku rekod bayi, carta
pertumbuhan, kalendar, alatulis, peralatan penjagaan kesihatan dan sebarang jenis
pemberian percuma lain bagi tujuan mempromosikan produk tersenarai. Ini termasuk
bahan-bahan untuk kegunaan di dalam ataupun di luar sistem penjagaan kesihatan,
pengedaran semula kepada wanita hamil, ibubapa kepada bayi dan kanak-kanak
dan ahli keluarga lain. Profesional kesihatan boleh menerima maklumat saintifik yang
telah ditapis yang berkaitan dengan produk tersenarai. Anggota kesihatan hanya
boleh menerima maklumat tersebut melalui profesional kesihatan atau dalam konteks
mesyuarat saintifik.

5.8 memastikan bahawa kakitangan syarikat tidak mempunyai hubungan secara langsung
atau tidak langsung dengan wanita hamil, ibubapa kepada bayi dan kanak-kanak kecil
dan ahli keluarga mereka bagi tujuan mempromosikan produk-produk tersenarai.

5.9 memastikan bahawa kakitangan syarikat tidak mendapatkan secara langsung atau
tidak, sebarang maklumat peribadi bayi dan kanak-kanak kecil, wanita hamil dan
ibubapa bayi dan kanak-kanak kecil dari sebarang sumber bagi tujuan mempromosikan
produk-produk tersenarai.

5.10 memastikan bahawa semua produk tersenarai yang terdapat dalam sistem penjagaan
kesihatan disembunyikan daripada penglihatan awam.

5.11 tidak memberikan keutamaan kepada mana-mana produk atau syarikat.

5.12 memberi segala arahan yang perlu mengenai penggunaan secara selamat dan betul
produk-produk tersenarai kepada ibu-ibu yang tidak berupaya atau memilih untuk tidak
menyusu dengan susu ibu. Nasihat sedemikian hendaklah diberikan secara individu
jauh dari khalayak ramai dan hendaklah termasuk penerangan yang jelas mengenai
kesan penggunaan produk-produk tersenarai secara tidak betul, implikasi kewangan
serta kesan negatif akibat penggunaan puting kosong (pacifier) ke atas bayi.

5.13 tidak mengambil bahagian dalam apa jua cara sekalipun dalam mana-mana aktiviti
yang melibatkan promosi produk-produk tersenarai.

5.14 melaporkan kepada Jawatankuasa Disiplin Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi
dan Produk Berkaitan segala bentuk perlanggaran Tata Etika ini di dalam sistem
penjagaan kesihatan, termasuk premis yang tergolong di bawah Akta Kemudahan Dan
Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta, 1998 dan pusat-pusat jualan

 

ada tak yang dilanggar?jika ada sila buat laporan…..


CARI maklumat@yuitsumuni
Custom Search

DISCLAIMER

Artikel yang ditulis atau dikumpul sebelum tarikh 4 April 2010 adalah artikel yang terhasil/terkumpul dengan campur aduk perasaann tanpa pengetahuan yang sepatutnya.Namun entry dan artikel selepas 4 April 2010 adalah entry/artikel yang lebih menjurus kepada promosi susu ibu yang sebenar..selepas menyertai Malaysian Breastfeeding Peer Counselor(MBFPC) Training.

Protected by Copyscape Original Content Check